2010. szeptember 5., vasárnap

Tanévnyitó

2010. szeptember 2-án templomunkban megnyitottuk a 2010/2011-es tanévet. Az ünnepi istentiszteletet Nt. Varga Zoltán espereshelyettes tartotta, aki beutatta az új lelkészházaspárt.
Bővebben lásd az alábbi linken.