2013. május 19., vasárnap

Poznaj slovenskú reč

Pekná a zvučná slovenčina sa z úst školákov zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) rozliehala 18. marca 2013 priestormi CVrČka v priebehu obvodného kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Zúčastnilo sa jej 14 súťažiacich z 8 škôl spadajúcich pod náš obvod. Víťazstvo si zaslúžene odniesli: I. kategória 1. miesto – Alexandra Müllerová Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Košice, 2. miesto – Lucia Uličná ZŠ Reformovanej cirkvi v Rožňave s VJM, 3. miesto – Zoltán Rybár ZŠ a Gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou, Cena poroty: Lukáš Bácskai Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Košice. II. kategória: 1. miesto – Georgina Henrieta Vargova ZŠ s VJM Plešivec, 2. miesto – Gabriel Csík ZŠ Reformovanej cirkvi v Rožňave s VJM, 3. miesto – Zoltán Lebocký ZŠ a Gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou a Dáša Vološinová Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Košice. Blahoželáme nielen im, ale aj ostatným súťažiacim - veď vieme, že nie je jednoduché predstúpiť pred porotu a divákov so svojimi vedomosťami.

Nincsenek megjegyzések: